Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της νέας εφαρμογής για εκδότες του Προγράμματος Anti-piracy

Ο ΟΣΔΕΛ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του Προγράμματος Anti-piracy, επένδυσε στην ανάπτυξη μίας νέας εφαρμογής, που απευθύνεται στους εκδότες-συμβασιούχους του. Η εφαρμογή, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των εκδοτών στο Πρόγραμμα, καθώς και για να τους προσφέρει άμεση ενημέρωση για τ’ αποτελέσματά του.

Οι εκδότες, μέσω της εν λόγω εφαρμογής, θα έχουν 24ωρη πρόσβαση στο Πρόγραμμα Anti-piracy. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή σε online σύνδεση και με τους κωδικούς που ήδη χρησιμοποιούν και για την εφαρμογή της βιβλιογραφικής βάσης οσδέλnet, θα μπορούν, όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, να:

  • ενημερώνονται από την ενότητα «Νέα του Anti-piracy» της εφαρμογής για τα θέματα πειρατείας,
  • ενημερώνονται για τα συνολικά αποτελέσματα του Προγράμματος Anti-piracy,
  • παρακολουθούν σε λεπτομερή ανάλυση, ανά μήνα, ποιοι τίτλοι τους εντοπίστηκαν, ποια αρχεία διαγράφηκαν, ποιες ενέργειες εκκρεμούν,
  • υποβάλουν on-line καταγγελία για παράνομη ανάρτηση που εντόπισαν,
  • παρακολουθούν την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των καταγγελιών τους,
  • επιλέγουν συγκεκριμένους τίτλους τους (από τον κατάλογό τους στην οσδέλnet), για να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξειδικευμένης αναζήτησης, για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν,
  • έχουν στοιχεία για τους ιστότοπους, στους οποίους γίνονται οι μηχανικές αναζητήσεις, π.χ. την τρέχουσα κατάταξή τους βάσει της επισκεψιμότητας από έλληνες χρήστες.

Αρχικά η εφαρμογή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της σε πιλοτικό στάδιο, σε συνεργασία με συγκεκριμένες εκδοτικές επιχειρήσεις οι οποίες είτε ασχολούνται συστηματικά ή έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ζητήματα της πειρατείας Η γνώση και η πείρα τους θα αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφόρησης για τον εντοπισμό των αναγκών και τη βελτίωση του προγράμματος, ενώ η συνδρομή τους θα συμβάλει στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων προς όφελος όλων των συμβασιούχων του Οργανισμού.

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης και την ενσωμάτωση των αλλαγών που θα προκύψουν, η εφαρμογή πολύ σύντομα θα είναι ανοιχτή και διαθέσιμη σε κάθε εκδότη-συμβασιούχο. Ο ΟΣΔΕΛ φιλοδοξεί η online εφαρμογή Anti-piracy να εξελιχθεί σε ένα εύχρηστο εργαλείο, στην υπηρεσία των συμβασιούχων του, και να συνδράμει τον αγώνα τους για την καταπολέμηση της πειρατείας.

(Ιούνιος 2021)

  Επιστροφή