Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Άμεση η κατάργηση των ιστοσελίδων που μεταδίδουν παράνομα αθλητικά γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης

Είναι κοινός τόπος η διαπίστωση ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το φαινόμενο της διαδικτυακής πειρατείας λαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις, απειλώντας τις δημιουργικές βιομηχανίες, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των δημιουργών ή ακόμα και οδηγώντας σ’ εξαφάνιση ολόκληρους κλάδους.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης, η οποία δημιούργησε αυξημένες ανάγκες στους χρήστες για ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό. Επιπλέον, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η έκρηξη των έξυπνων μέσων έχουν συμβάλει καταλυτικά στην αύξηση των χρηστών του διαδικτύου, διευκολύνοντας την πρόσβαση στους ιστότοπους, των πειρατικών συμπεριλαμβανομένων.

Σημειωτέον ότι τα κέρδη των ιδιοκτητών/διαχειριστών των πειρατικών ιστοσελίδων, όπως υπολογίζεται, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Digital Citizens Alliance και την εταιρία White Bullet Solutions, κατέδειξε ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές με πειρατικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές κερδίζουν περίπου 1,3 δισ. δολάρια από διαφημίσεις κάθε χρόνο! Ποσό αστρονομικό αν λάβουμε υπόψη ότι η έρευνα έγινε στοχευμένα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, οι οποίες φιλοξενούν μόνο ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές.

Με δεδομένη την τεράστια απώλεια εσόδων από τη μετάδοση αθλητικών γεγονότων στη χώρα μας και κάτω από τις πιέσεις που άσκησαν η Cosmote TV και η Nova για λήψη νομοθετικών μέτρων, στον ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α/31-7-2021) για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου, συμπεριλήφθηκαν νέες ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας (τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993).

Συγκεκριμένα, η νέα νομοθετική ρύθμιση του άρθ. 48 προβλέπει το live dynamic blogging των ιστοσελίδων που «κλέβουν» από τις πλατφόρμες κυρίως αθλητικά γεγονότα. Τη διακοπή της πρόσβασης θα αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι πάροχοι (Cosmote, Vodafone, Wind, Nova), οι οποίοι μεταδίδουν τα γεγονότα αυτά.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το άρθρο 48-Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας, επέρχονται ουσιαστικές βελτιώσεις που καθιστούν αποτελεσματικότερη την υφιστάμενη ειδική διαδικασία άμεσης λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των κατόχων προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους, ιδίως ζωντανές μεταδόσεις πολιτιστικών ή αθλητικών γεγονότων, σε περιπτώσεις που επίκειται μεγάλης κλίμακας προσβολή αυτών μέσω του διαδικτύου.

Με τη νέα διάταξη οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή το αργότερο 15 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία για τη μετάδοση γεγονότων εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης (π.χ. Champions League). «Αν η Επιτροπή κάνει δεκτή την αίτηση, εκδίδει απόφαση, με την οποία καλεί τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν πρόσφορο και το οποίο στοχεύει στην παύση, στην αποτροπή επανάληψης ή και στην πρόληψη της προσβολής, εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 6 ώρες και μεγαλύτερη από 12 ώρες από την αποστολή της απόφασης» (ν. 4821/2021, άρθ. 48, παρ. 2α).

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο οφείλουν να αποστείλουν άμεσα δηλώσεις για συμμόρφωση με το διατακτικό της απόφασης της Επιτροπής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Συγχρόνως, η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού θα μπορεί να επιβάλει τη διακοπή πρόσβασης σε πειρατικές ιστοσελίδες που θα «ανέβουν» και θα φέρουν παρεμφερή τίτλο, εντός 24 ωρών.

Με τον τρόπο αυτόν επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα, αφού η πρακτική των πειρατών, στις περιπτώσεις που διακόπτεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα τους, είναι να ανοίγουν νέα με παρεμφερή τίτλο και να συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη δραστηριότητά τους.

Επιπλέον, καθώς είναι σύνηθες οι ιστότοποι με παράνομο υλικό να φιλοξενούν διαφορετικά είδη έργων π.χ. ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, βιβλία κλπ., με τη ρύθμιση αυτή ενισχύεται η προστασία όλων των πνευματικών έργων. Κάθε διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδα με πειρατικό υλικό, δυσχεραίνει την πρόσβαση χρηστών σε παράνομα αναρτημένα έργα, που προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Από το 2019 ο ΟΣΔΕΛ εργάζεται συστηματικά για την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής πειρατείας (Anti-piracy) και της παράνομης διάθεσης προστατευόμενων έργων λόγου στο διαδίκτυο. Οι συμβασιούχοι του Οργανισμού έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελία ηλεκτρονικά. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antipiracy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.

(Σεπτέμβριος 2021)

  Επιστροφή