Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δράσεις: 2016

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/1153-2016

ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

20.000,00

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

8.235,85

ΣΥΝΟΛΟ Α

28.235,85

ΕΞΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

35.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Β

39.800,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

68.035,85