Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συνεχίζεται ομαλά η διανομή δικαιωμάτων 2019 σε συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες

Η διανομή των δικαιωμάτων προς τους συμβασιούχους του ΟΣΔΕΛ, συνεχίζεται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Περισσότερο από το 80% του συνολικού διανεμηθέντος ποσού για το έτος 2019 (1.450.933,45€), έχει, ήδη, αποδοθεί στους δικαιούχους. Στη διανομή 2019 συμμετέχουν περισσότεροι από 4.500 συγγραφείς, δημοσιογράφοι και εκδότες βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.

Το συνολικό ποσό της εφετινής διανομής, 1.450.933,45 €, αναλύεται ως εξής:

· Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής βιβλίων: 685.792,58€ (έναντι 422.573,28€ το 2018).

· Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής επιστημονικών περιοδικών: 136.066,29 € (έναντι 79.712,24€ το 2018).

· Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής Τύπου: 226.066,29€ (έναντι 161.910,24€ το 2018).

· Αδειοδότηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ε.Α.Π., Α.Π.ΚΥ., DEREE): 232.596,04 (έναντι 212.830,68€ το 2018).

· Αδειοδότηση υπηρεσιών αποδελτίωσης: 170.412,25€ (έναντι 54.073,80€ το 2018).

Στόχος του ΟΣΔΕΛ είναι να ολοκληρωθεί η καταβολή των ποσών διανομής προς τους συμβασιούχους του έως το τέλος του έτους και για την επίτευξη αυτή, εργάζεται εντατικά όλος ο μηχανισμός του οργανισμού.

  Επιστροφή